Welcome to Smart Agriculture 中文
Method for identifying crop disease based on CNN and transfer learning
Li Miao, Wang Jingxian, Li Hualong, Hu Zelin, Yang XuanJiang, Huang Xiaoping, Zeng Weihui, Zhang Jian, Fang Sisi
Smart Agriculture . 2019, (3): 46 -55 .  DOI: 10.12133/j.smartag.2019.1.3.201903-SA005